O Wydziale Badania i publikacje Kandydaci Studenci Doktoranci Pracownicy Absolwenci Realizowane inwestycje

Instytut Stosunków Międzynarodowych- oferta edukacyjna

Instytut Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW, http://www.pl.ism.uw.edu.pl
Oferta edukacyjna:
Stosunki międzynarodowe  (zakładka Rekrutacja)
Graduate Programme in International Relations
Undergraduate Programme in International Relations
Studia podyplomowe

Zapraszamy także na studia doktoranckie na WDiNP UW:
http://www.wdinp.uw.edu.pl/dzialy/kandydaci/strona/studia-doktoranckie

Instytut Stosunków Międzynarodowych, utworzony w 1976 roku, jest pierwszą państwową placówką akademicką, która łączy badania naukowe z dydaktyką. Oferuje interdyscyplinarne studia, które łączą różne podejścia z zakresu teorii politycznych, socjologii, prawa, historii i ekonomii.
• Utworzony w 1976 roku
• Jedna z najważniejszych instytucji badawczych w dziedzinie stosunków międzynarodowych w Polsce
• Kadra naukowa: 60 nauczycieli akademickich i  wykładowców
• Oferuje studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie w języku polskim oraz angielskim
• 1,5 tysiąca studentów na studiach licencjackich i magisterskich
• Współpraca międzynarodowa o zasięgu światowym
• Wykłady gościnne naukowców z całego świata
• Programy wymiany studenckiej o zasięgu światowym
• Aktywność w narodowych i międzynarodowych programach badawczych

Szukaj na stronach
Zobacz także

ul. Żurawia 4
00-503 Warszawa

0-22-553-16-35
rekrutacja@ism.uw.edu.pl

Do pobrania
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa
Stronę wykonała firma ITAS www.itas.pl
Internet Technologies and Solutions
stat4u